เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม 2563 นำคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลทรายทอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์  จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมลำหนองแสน เทศบาลตำบลหนองกุงศรี  อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

    

Facebook