เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม 2563  งานสวัสดิการสังคม ฯ สำนักปลัด อบต.ทรายทองและกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทรายทอง ได้ต้อนรับคณะพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สอบทานหนุนเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล   ณ ห้องประชุมสภา อบต.ทรายทอง

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

    

Facebook