เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2563 กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ได้จัดทำโครงการเด็กและเยาวชนตำบลทรายทองหัวใจใสสะอาด  ร่วมใจไม่เป็นทาสการทุจริต และ คอรัปชั่น ณ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

    

Facebook