กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นายเชิญชัย   แสงทอง

นักบริหารงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ระดับต้น)

นายฐนกร   ฆารพันธ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นายจักรพล   พลตื้อ

จพง.ธุรการชำนาญงาน 

 

นางยุพิน   สุขสมบูรณ์

ครู คศ.2

 

นางชุติมันต์   เหมันต์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

                                                                                               

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

    

Facebook