กองการศึกษา

 

                                                   

                                                    นายเชิญชัย   แสงทอง

                                                    นักบริหารงานการศึกษา

 

                                                                         

    นายฐนกร   ฆารพันธ์                                                                           นายจักรพล   พลตื้อ

      นักวิชาการศึกษา                                                                             จพง.ธุรการชำนาญงาน

 

                                                                    

นางยุพิน   สุขสมบูรณ์                                                                          นางพิษติยา   เหมันต์

        ครู คศ.1                                                                       ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและประถมวัย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน