คณะผู้บริหาร


นายบุญทัน   บุระพันธ์

นายก  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง


นายช่วง   ภูบุญพา

รองนายก  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง


นางรัตนมณี  ประไพเมือง

รองนายก  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง


นายน้อย   สารศิริ

เลขานุการ  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

                                                                                                                                                                                                                

สมาชิกสภา อบต.


ชื่อ  นายบัวคำ   โมระพัฒน์

ตำแหน่ง  ประธานสภา  อบต. หมู่ที่ 3


ชื่อ  นางเข็มทอง   อาษาราช

ตำแหน่ง  ประธานสภา  อบต. หมู่ที่ 5


ชื่อ  นายสุมาตร   นาทศรี

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 1


ชื่อ  นายจิตติ   แสนบูราญ

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 1


ชื่อ  สมจิตร   ทัพทะมาตย์

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 2


ชื่อ  วิชัย   บัญฑิตย์

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 2


ชื่อ  นายประดิษฐ์   วงศรีอาจ

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 3


ชื่อ  นางประกอบ   แก้วร่วมเพชร

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 4


ชื่อ  นายอดิศักดิ์   ดอนเส

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 4


ชื่อ  นายสมพร   สิงห์สุธรรม

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 5


ชื่อ  นายสง่า   ชาวงษี

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 6


ชื่อ  นายสำเนียง   นาพลเทพ

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 6


 


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน