เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ศพด.ทรายทอง ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้กับเด็กภายในศูนย์ โดยมีครูศูนย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
   
   
   
   
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทร.098-7248699

    

Facebook