เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลทรายทองโรงเรียนบ้านโนนเตาไหหนองแก โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม เดินขบวนเชิญชวน
   
   
   
   
   

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทร.098-7248699

Facebook