รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5

 

 รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนา อบต. ปี 2562 ครั้งที่ 1

 

 รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนา อบต. ปี 2562 ครั้งที่ 2

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook