แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (ฉบับที 3)

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 อบต.ทรายทอง

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับที่ 2)

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564)ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2560

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารตำบลทรายทอง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) กรณีใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับที่ 4) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทร.098-7248699

    

Facebook