เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จึงตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตเด็กเล็ก ที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ละบาดดังกล่าว จึงขอปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรายทองเป็นเวลา 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 ตามประกาศที่แนบมานี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทร.098-7248699

    

Facebook