เรียนแจ้งพี่น้องตำบลทรายทองที่มีความประสงค์จะกลับภูมิลำเนา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางครับ อย่าเดินทางกลับมาโดยไม่แจ้งก่อน
เบอร์โทร call center ศูนย์อำนวยการตำบลทรายทอง ที่พร้อมรับโทรศัพท์ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือผู้ที่อยู่พื้นที่เสี่ยงที่มีความประสงค์จะกลับภูมิลำเนาเพื่อเขารับการกักตัวและรับการรักษาโดยสามารถกลับมากักตัวได้ ที่ทุ้งนา,บ้านหรือที่ศูนย์กักตัว เป็นเวลา 14 วัน สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่
1. 099-936-9499 เจ้าหน้าที่ อบต.
2. 064-698-8658 เจ้าหน้าที่ อบต.
3. 064-669-0766 เจ้าหน้าที่ อบต.
4. 095-665-0680 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทรายทอง
(ติดต่อได้ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่ เวลา 08.00- 20.00 น)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทร.098-7248699

ค้นหา

หน่วยตรวจสอบภายใน

Facebook