นายกและปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองพร้อมพนักงานและสมาชิกสภาพ่อค้าประชาชนนักเรียนครู ร่วมกันถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน