เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง   ได้เปิดทำการเรียนการสอน ประจำปี 2563 ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทรายทอง   และจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิธีการทำพิมเสน  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง  จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ร่วมกับ กศน.อำเภอห้วยเม็ก
   
   
   
 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

    

Facebook