นางสาวสุพรรณี บุระพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกับทีมงานสหวิชาชีพ งานจิตเวช โรงพยาบาลห้วยเม็ก และ อสม. หมู่ที่ 5 ออกเยี่ยมประเมิน นายสัจวาทิน สิงห์สุธรรม อายุ 17 ปี ผุ้ป่วยทางปัญญาออทิสติก ที่บ้านทรายทอง หมู่ 5 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทรศัพท์ 087-0683511

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา