องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (มอบวัสดุสร้างที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจน) โดยกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. 1 ณ บ้านนางลัดดา ศรีอุ่น บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 3 บ้านทรายเงิน 2. ณ บ้านนางจันทร์สี โพธิ์ละเดา หมู่ที่ 5 บ้านทรายทอง 3. ณ นางจรรยา โพธิ์ศรี หมู่ที่ 5 บ้านทรายทอง ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทรศัพท์ 087-0683511

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา