สมาชิกสภา อบต.

 นายบัวคำ   โมระพัฒน์ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.หมู่ที่ 3

 

นางเข็มทอง   อาษาราชตำแหน่ง ประธานสภา อบต.หมู่ที่ 5

 นายสุมาตร  นาทศรีตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

 

 นายจิตติ  แสนบูราญตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นายวิชัย   บัญฑิตย์

ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

 

นายสมจิตร   ทัพทะมาตย์

ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

 

 

 นายประดิษฐ์   วงศรีอาจตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

 

 นายอดิศักดิ์  ดอนเสตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

 

นางประกอบ   แก้วร่วมเพชรตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นายสำเนียง   นาพลเทพตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

 

 

นายสำเนียง  นาพลเทพตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทร.098-7248699

    

Facebook