คณะผู้บริหาร

 

โทร.090-8587226

 นาง

 นาง

ตำแหน่ง รองนายก  อบต.

โทร.

นางรัตนมณี  ประไพเมือง

ตำแหน่ง รองนายก  อบต.

โทร.088-2937017

นายน้อย   สารศิริ

ตำแหน่ง เลขานุการ อบต.

โทร.095.6974071

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทร.098-7248699

    

Facebook