เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ข้าราชการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในวันจันทร์แรกของเดือนทุกเดือนเพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ  และการหารือแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติราชการต่างรวมทั้งติดตามการบริหารงานของส่วนราชการ/กองต่างๆ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ค้นหา

หน่วยตรวจสอบภายใน

Facebook