กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นายเชิญชัย   แสงทอง

นักบริหารงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ระดับต้น)

นายฐนกร   ฆารพันธ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นายจักรพล   พลตื้อ

จพง.ธุรการชำนาญงาน 

 

นางยุพิน   สุขสมบูรณ์

ครู คศ. ๒

 

นางชุติมันต์   เหมันต์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

                                                                                               

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทร.098-7248699

ค้นหา

หน่วยตรวจสอบภายใน

Facebook