กองช่าง

  

 

ว่าง

 นักบริหารงานช่าง

 

นายชาญชัย   ภูชาดึก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

  

นายสุนันต์   โมระพัฒน์

พนง.คนงานทั่วไป (ช่างไฟฟ้า)

นางสาววัชราภรณ์   นาแข็งฤทธิ์

พนง.คนงานทั่วไป

                                            

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โทร.098-7248699

    

Facebook