รณรงค์ปลุกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีแก่บุคลากรภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จัดทำคลิปสั้นนี้ มาเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีแก่บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง และหน่วยงานภาครัฐอื่นขอขอบคุณคลิปเสียงจากกองสารนิเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา