ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

คลิกที่นี่ : https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=158953

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA

หน่วยตรวจสอบภายใน

ค้นหา